Skip to main content

Project met Animatie

Stichting Lezen

De Stichting Lezen wilde voor een promotietraject van de Bibliotheek op school een film maken voor pabo-studenten. In de film moest naar voren komen wat de Bibliotheek op school inhoudt en de bouwstenen die daarvoor nodig zijn. Het doel van de film is ervoor zorgen dat studenten een brochure hierover gaan lezen. We zijn de bouwstenen in beeld gaan brengen door deze te animeren. Daardoor wordt op een snelle en heldere manier duidelijk wat de bouwstenen zijn.

Om de doelgroep te bereiken hebben we ervoor gekozen om in de film ook studenten zelf aan het woord te laten over het project de Bibliotheek op School. Het resultaat is een gevarieerde film met animatie en vormgeving die is toegespitst op de doelgroep: pabo-studenten.