Project met Video

Rijkswaterstaat

Een serie van drie films waarin drie mensen geinterviewd worden over hun ervaringen met de verbreding van de A27/A1. Deze film is gemaakt voor Kris Kras in opdracht van Rijkswaterstaat. 

De films worden gebruikt als informatievoorziening tijdens informatieavonden en op de projectwebsite.