Skip to main content

Campagne video

Provincie Utrecht

Stichting Parkmanagement Lage Weide en Goedopweg trappen de campagne Verkeersveilig Lage Weide af.

De campagne bestaat uit een bewustwordingscampagne en uit maatregelen die moeten bereiken dat er maximaal 50km gereden wordt, waaronder een pilotstraat ‘rustig rijden’ op de Atoomweg. Tien betrokken bestuurders uit overheid en bedrijfsleven maken afspraken over verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.