Expertinterview video

Gemeente Almere

Een video waar we diverse experts op het gebied van stedelijke vernieuwing aan het woord hebben gelaten. Deze video is vertoond tijdens bijeenkomsten van de gemeente Almere en dient als inspiratie voor de toekomst van de inrichting van het stedelijke gebied Almere. 

  • Klant: Stichting lezen