Project met vormgeving

Agentschap SZW

Het Europees Sociaal Fonds bestond in 2017 zestig jaar. Het Agentschap SZW heeft ons gevraagd een jubileumfilm te maken met videomateriaal van de ESF projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. We hadden alleen videobeelden van de projecten en Awards van de afgelopen tien jaar.

Daarom hebben we besloten een grafische tijdlijn te maken met teksten en foto's om zo de afgelopen zestig jaar in beeld te brengen in 3 minuten.