Skip to main content

Casus video

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is druk bezig met de Omgevingswet die er gaat komen. Om de medewerkers die straks met deze wet moeten gaan werken voor te bereiden op wat er komen gaat zijn er bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te leren van casussen uit de praktijk. Een zo'n casus is de Koornwaard. 

Het doel van de film is het in beeld brengen van de verschillende gezagsrollen die over elkaar heen liggen in een gebied. Wie is er waar verantwoordelijk voor? 

Om dit goed in beeld te brengen hebben we een drone ingezet. Je kunt het gebied zo heel goed van boven bekijken. Met verschillende kleuren hebben we in het shot aangegeven welke rol bij wie behoort.

 

Deze casusfilm is vertoond tijdens een bijeenkomst van handhavers van Rijkswaterstaat. De film is gemaakt in opdracht van Kris Kras Design voor Rijkswaterstaat. 

  • Klant: Rijkswaterstaat