Portfolio

We hebben al heel wat video's geproduceerd uitgevoerd voor grote en kleine klanten. Bij deze een selectie uit wat we tot nu toe gedaan hebben.

Live stream

Duurzame Vecht

In tijden van Corona is de vraag naar live talkshows, webinars, workshops en uitzendingen enorm toegenomen. Voor de Stichting Duurzame Vecht hebben we onlangs een online kookworkshop uitgezonden op zoom en doorgezet naar Youtube. 

Film keten prostaatkankerzorg

Communicatiefilm over de keten prostaatkankerzorg in het St. Antonius Ziekenhuis. 

Lokale Energie Monitor

Klimaatbureau HIER organiseert een jaarlijks event HIER opgewekt. Tijdens dit event is deze film vertoond met de belangrijkste resulaten uit de Lokale Energie Monitor. 

Casusvideo De Koornwaard

Rijkswaterstaat is druk bezig met de Omgevingswet die er gaat komen. Om de medewerkers die straks met deze wet moeten gaan werken voor te bereiden op wat er komen gaat zijn er bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te leren van casussen uit de praktijk. Een zo'n casus is de Koornwaard. 

Expert interview

Gemeente Almere

Een video waar we diverse experts op het gebied van stedelijke vernieuwing aan het woord hebben gelaten. Deze video is vertoond tijdens bijeenkomsten van de gemeente Almere en dient als inspiratie voor de toekomst van de inrichting van het stedelijke gebied Almere. 

Still uit een film/video van een schaal waarin rode verf wordt gegoten, gefilmd in opdracht Clean Dye gemaakt door Klaartje Snoeren van De Verbeelders.

Video duurzame aanpak

SuperStories
We hebben in opdracht van Super Stories een film gemaakt over Clean Dye. Een manier om het verven van kleding duurzamer te maken. Een van de bedrijven die duurzamer wil gaan produceren is Bonprix. De film is vertoond tijdens een presentatie. 

Bedrijfsfilm Mens-Zeist

Mens-Zeist

Bedrijfsfilm over de visie en de missie van onderhoudsbedrijf van Mens-Zeist.

Communicatiefilm RWS

Film gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat in samenwerking met Kris Kras. Deze communicatiefilm is vertoond tijdens een bijeenkomst en gebruikt in presentaties. 

mobile robot pakketjes verplaatsen

Productvideo mobile robots

Prime Vision

Voor Prime Vision mochten we een productvideo maken. Dit bedrijf in Delft heeft een mobiele robot ontwikkeld waarmee pakketjes verplaatst kunnen worden. 

Video voor social media

In deze social video volgen we Gaby een dag. In de reportage vertelt ze hoe ze dagelijks met sport bezig is en wat haar drijfveren zijn. 

Video voor social media

Deze korte social clip hebben we gemaakt voor The Works, een toffe werkplek in Amersfoort. Bas en Sander wilden zichzelf kort presenteren en de ruimte laten zien. Het resultaat een authetieke oprechte clip.

Videocontent strategie

Voor een boeklancering hebben we meegedacht over een communicatiestrategie. We hebben niet alleen de lancering zelf gefilmd maar ook het verhaal van de auteur in beeld gebracht zowel qua video als fotografie.

Een stil van de grafische vormgeving met een de handen van de specialist die en wereldbol vasthoudt gefilmd voor de Federatie Medisch Specialisten filmen door Klaartje Snoeren van De Verbeelders.

Film Wetenschaps- en Innovatieprijs

Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten hebben een film laten maken van de drie winnaars van de Wetenschaps- en Innovatieprijs. De prijs werd uitgereikt tijdens het Federatiecongres. De film met de nominaties is vertoond tijdens het congres. Daarna is de winnaar bekend gemaakt.

Still van een video met een boor van de tandarts gefilmd door Klaartje Snoeren van De Verbeelders in opdracht van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, KNMT

Serie tandheelkunde

KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, KNMT wilde graag vijf belangrijke thema's binnen de tandheelkunde in beeld brengen. Het KNMT wilde een combinatie maken van animatie en video. 

Animatie en Film

Stichting Lezen

De Stichting Lezen  wilde voor een promotietraject van de Bibliotheek op school een film maken voor pabo-studenten.

Serie Rijkswaterstaat

Een serie van drie films waarin drie mensen geinterviewd worden over hun ervaringen met de verbreding van de A27/A1. Deze film is gemaakt voor KrisKRas in opdracht van Rijkswaterstaat. 

De films worden gebruikt als informatievoorziening tijdens informatieavonden en op de projectwebsite. 

Video met hoofdstukken

Klimaatbureau HIER organiseert een jaarlijks event HIER opgewekt. Tijdens dit event is deze film vertoond met de belangrijkste resulaten uit de Lokale Energie Monitor. 

Contact

Nieuwsbrief